Slide One

Tam gdzie inni widzą tylko kropki

odnajdujemy wzór na inwestycje

Slide Two

Codziennie

weryfikujemy formułę sukcesu

Slide Three

Myślami krążymy

zawsze wokół zysku klienta

Ponad 1000 funduszy inwestycyjnych
w jednym miejscu zobacz więcej

Współpracujemy z wieloma funduszami inwestycyjnymi, polskimii globalnymi, dzięki czemu nasi klienci mają dostęp do pełnej gamy funduszy różnicowanych pod względem obszarów geograficznych, branż, klas aktywów i strategii inwestycyjnych oraz waluty w jakiej inwestujemy.


98% Klientów pochodzi
z rekomendacji zobacz więcej

Niemal wszyscy nasi klienci pochodzą z osobistych rekomendacji osób,na rzecz których pracujemy.

To dla nas największy powód do dumy bo obrazuje zadowolenie klientów w zakresie skuteczności działania i jakości naszej pracy.


340 mln to wartość aktywów
zainwestowanych przez
naszych Klientów
we współpracy z Profitum zobacz więcej

To aktualna wartość aktywów klientów zainwestowanych razem z nami.

Jako Profitum Wealth Management
działamy od 7 lat.

Co roku portfel aktywów, w których zarządzaniu doradzamy rośnie średnio o 50%.

Bartosz Jasiński Wspólnik i Członek Zarządu
Marek Skrzynecki Członek Zarządu
Romuald Olchowicz Założyciel i Wiceprezes Zarządu
Adam Zielonka Założyciel i Prezes Zarządu
Sławomir Dąbrowski Członek Zarządu

O Profitum

Profitum Wealth Management to zespół ekspertów oferujący kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem, doradzający Klientom, jak budować wartość inwestując nadwyżki finansowe np. na rynku funduszy inwestycyjnych.
Z polskim rynkiem kapitałowym eksperci Profitum związani są od samego początku. Pracowali m.in. przy organizowaniu finansowania największych polskich przedsiębiorstw, realizowali emisję obligacji korporacyjnych, współtworzyli najlepsze polskie fundusze inwestycyjne. Doświadczenie i know-how zdobyte w polskich i międzynarodowych instytucjach bankowo – inwestycyjnych wykorzystują, by generować ponadstandardowe zyski dla swoich klientów zarówno biznesowych jak i indywidualnych.

Profitum jest specjalistycznym podmiotem licencjonowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pracujący kapitał

Naszą misją jest utrzymanie statusu zainwestowanych przez Klientów aktywów jako „dobrze pracującego kapitału”, dlatego regularnie monitorujemy i analizujemy sytuacje makroekonomiczną oraz monitorujemy rynek inwestycji pod kątem optymalizacji oraz realizacji założonych dla Klientów celów.

Bezpieczny

model inwestycyjny

Dedykowany osobom, które nie akceptują ryzyka wynikającego z inwestycji w akcje, podwyższonego ryzyka stopy procentowej oraz wysokiego ryzyka kredytowego. zobacz więcej

Zrównoważony

model inwestycyjny

Dedykowany osobom akceptującym niewielką ekspozycję na ryzyko właściwe dla rynku akcji zobacz więcej

Agresywny

model inwestycyjny

Dedykowany osobom akceptującym ryzyko inwestycyjne właściwe dla rynku akcji zobacz więcej

Najważniejsze dobro klienta

Bezpieczeństwo
Reprezentujemy wyłącznie interesy naszego klienta W ranach wewnętrznych procedur Komitet Audytu Profitum w sposób ciągły analizuje i weryfikuje pod względem ryzyka i etyki dostępne na rynku produkty decydując, które z nich w sposób bezpieczny włączy do swojej oferty.
Niezależność
Działamy w sposób autonomiczny Nie jesteśmy związani kapitałowo z żadnym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych i żadną dużą grupą usług finansowych, zawsze niezależnie i obiektywnie doradzamy naszym klientom, mając na względzie przede wszystkim generowane dla nich wartości dodanej
Komfort
Każdy Klient Profitum ma swojego osobistego opiekuna, który dostosowuje się do sytuacji i specyficznych oczekiwań klienta.

Strategię inwestycją opracowujemy, po analizie celów i preferencji inwestora. Na bieżąco raportujemy stan inwestycji klientom i aktywnie doradzamy niezbędne zmiany w portfolio inwestycyjnym.

Zapewniamy pełną dyskrecję i elastyczność w zakresie form i czasu kontaktu.
Eksperci
Profitum tworzą ludzie ze specjalistyczną, zweryfikowaną w praktyce wiedzą. zobacz więcej
Nasz historia

Partnerzy

 • Profitum Wealth Management Sp. z o.o.
  Al. Zwycięstwa 239, lok. 11; 81-521 Gdynia
  Tel. +48 58 760 00 10, Fax. +48 58 760 00 10
  e-mail: sekretariat@profitum.com.pl
  Polityka prywatności
  Żądanie RODO
  Dla Sygnalistów
  Copyright © Profitum Wealth Management Sp. z o.o.