Indie nadal na ścieżce wzrostu.

W dniu wczorajszym jak powszechnie oczekiwano Bank Rezerw Indii obniżył swoją referencyjną stopę procentową o 25 pb do 6,0%. To już druga obniżka stóp procentowych w tym roku. Decydenci stwierdzili, że decyzja jest zgodna z celem osiągnięcia średnioterminowego celu 4% (+/- 2%) przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu. Komitet zauważył, że luka popytowa pozostaje ujemna, a gospodarka krajowa stoi w obliczu wielu wyzwań.

Jak dodano po konferencji Komitetu ścieżka inflacji w latach 2019-20 prawdopodobnie będzie kształtowana przez kilka czynników. Po pierwsze, niska inflacja żywności odnotowana w okresie styczeń-luty będzie miała wpływ na krótkoterminowe perspektywy inflacji. Po drugie w lutym, nastąpił wyraźny spadek inflacji sektora paliw. Po trzecie, inflacja CPI po wyłączeniu żywności i paliw w lutym była niższa niż oczekiwano, co spowodowało pewne obniżenie inflacji zasadniczej. Po czwarte, ceny ropy naftowej na świecie wzrosły o około 10 procent od czasu ostatniego posiedzenia. Po piąte, oczekiwania inflacyjne gospodarstw domowych, a także oczekiwania cenowe produkcji w ankietach Banku Rezerw uległy dalszemu ograniczeniu. Biorąc pod uwagę te czynniki i zakładając w 2019 r. neutralną ścieżkę wzrostu gospodarczego, ścieżka inflacji CPI została skorygowana w dół do 2,4% w IV kwartale: 2018-19.

Wzrost PKB w latach 2019-20 na ostatnim posiedzeniu prognozowano w przedziale 7,2-7,4% w pierwszym półroczu i 7,5% w trzecim kwartale – przy ryzyku równomiernie zrównoważonym. Od tego czasu istnieją oznaki osłabienia krajowej aktywności inwestycyjnej, co znajduje odzwierciedlenie w spowolnieniu produkcji i importu dóbr kapitałowych. Jak wskazano umiarkowany wzrost światowej gospodarki może wpłynąć na eksport Indii. Z drugiej jednak strony wyższe przepływy finansowe do sektora handlowego dobrze rokowały na zachowanie tego sektora w przyszłości. Tym bardziej, że centralny bank Indii oczekuje, że konsumpcja prywatna, która pozostała odporna, również zostanie pobudzona przez wydatki publiczne na obszarach wiejskich i wzrost dochodów gospodarstw domowych z powodu ulg podatkowych. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, prognozowany wzrost PKB na lata 2019-2020 wynosi 7,2% – w przedziale 6,8–7,1% w pierwszym półroczu: 2019–20 i 7,3–7,4% w drugim półroczu, przy ryzyku równomiernie zrównoważonym.

 • Profitum Wealth Management Sp. z o.o.
  Al. Zwycięstwa 239, lok. 11; 81-521 Gdynia
  Tel. +48 58 760 00 10, Fax. +48 58 760 00 10
  e-mail: sekretariat@profitum.com.pl
  Polityka prywatności
  Żądanie RODO
  Dla Sygnalistów
  Copyright © Profitum Wealth Management Sp. z o.o.