Czy warto inwestować w polskie spółki?

Kreśląc scenariusze na kolejne miesiące, wiele wskazuje na to że rok 2024 będzie rokiem wzrostu dla polskich spółek notowanych na GPW. Wskazuje na to ożywienie w polskiej gospodarce, które obserwujemy od jakiegoś czasu. Według wstępnych szacunków PKB w IV kwartale 2023 r. wzrosło o 1,7 proc. r/r. Nie ma jeszcze dostępnych pełnych danych, ale zakładamy, iż odbicie w polskiej gospodarce jest napędzane głównie przez popyt konsumpcyjny i cykliczny spadek inflacji. Jakkolwiek hamowanie niemieckiej gospodarki przelewa się do Polski i stanowi najistotniejsze zagrożenie dla wzrostu PKB. Jednakże nie ulega wątpliwości że 2024 będzie lepszy od poprzedniego roku.

Na tle Europy Polska wygląda bardzo dobrze. Nasza gospodarka odnotowała piąty najwyższy wzrost w UE, na 21 krajów, dla których pojawiły się już dane. Warto zwrócić uwagę, że Polsce udało się uzyskać taki wynik pomimo niskiego udziału w gospodarce sektora turystycznego, który teraz absorbuje istotną część popytu konsumentów. Źródła poprawy koniunktury znajdują się w wielu miejscach. Po pierwsze, nad Wisłą deficyt fiskalny jest znaczny, a realne stopy procentowe niskie, a taki policy-mix pobudza popyt w gospodarce. Po drugie, w Polsce nastąpiła stymulacja akcji kredytowej, przez dopłaty do kredytów hipotecznych. Po trzecie w Polsce duże znaczenie mają sektory energochłonne, które straciły rok temu w wyniku podwyżek cen, a teraz gdy ceny obniżyły się, mogą odbudowywać moce produkcyjne.

Innym pozytywem dla polskiej gospodarki był wyraźny spadek inflacji, nawet jeśli nie należy jeszcze cieszyć się z jej pokonania. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu wyniósł 3,9 proc. r/r, wobec 6,2 proc. w grudniu. Wynik mógłby sugerować, że inflacja zbliża się do celu inflacyjnego, ale kilka obszarów budzi obawy o zakotwiczenie się inflacji powyżej tego celu. Obecnie dezinflacja napędzana jest głównie przez spadki cen energii, surowców oraz luzowanie napięć w łańcuchach dostaw, a trudniej może być zbić inflację wynikającą z rozgrzanego rynku pracy. Dynamiczny spadek inflacji zaś implikuje luzowanie polityki monetarnej które może być motorem do wywołania wzrostów na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zwłaszcza, że obecne wyceny lokalnych indeksów prognozowane wskaźnikiem cena/zysk w ujęciu dziesięcioletnim (2013-2023) są poza średnią z tego przedziału. Nawet pomimo dość udanego 2023 r. szeroki indeks WIG jest na poziomie sprzed dwóch lat, choć w tym samym czasie zyski spółek z indeksu WIG wzrosły o ponad 30%.

W tym kontekście zwracamy Wszą uwagę na dwa fundusze w które możecie zainwestować za pośrednictwem Profitum. Fundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek daje wam ekspozycję na wzrost w sektorze polskich „misiów”. Jeśli zaś chcecie uczestniczyć także w zyskach większych polskich spółek polecamy zwrócić Waszą uwagę na fundusz UNIQA Selektywny Akcji Polskich.

 • Profitum Wealth Management Sp. z o.o.
  Al. Zwycięstwa 239, lok. 11; 81-521 Gdynia
  Tel. +48 58 760 00 10, Fax. +48 58 760 00 10
  e-mail: sekretariat@profitum.com.pl
  Polityka prywatności
  Żądanie RODO
  Dla Sygnalistów
  Copyright © Profitum Wealth Management Sp. z o.o.